Nyheter

Talerør for rusmiljøet

 

Vanskeligstilte – og spesielt mennesker som sliter med rus og/eller psykiatri har få eller ingen pressgrupper som kan ta opp deres saker. Når det gjelder bolig og behandling, er Klar en sterk pådriver for dette.

 

Kreditverdighet og økonmistyring

 

Stiftelsen Klar har i alle år fått gode ratinger av kreditopplysningsselskapene. Dette også i år, tross underskudd i 2012.

 

Klar-selger Lars giftet seg

 

Gratulerer til Klar-selger Lars og hans kone, Åse, med legalisering av forholdet. Nå som for rette ektefolk å være.

 

SÅ ER DET TID FOR DYRLEGESJEKK IGJEN

 

Onsdag den 20/3 kl. 12 til 15,30 i Klars lokaler, Dronningensgate 75.

 

Mettet av utstrakte hender

 

Jeg har i lang tid sett at Agders befolkning er blitt mettet på utstrakte hender. Jeg forstår dem. Jeg også kjenner på mettheten. For de fattigste og mest vanskeligstilte, blir det verre og verre å samle opp smule som ligger strødd i bygatene.

 

Klar-seminaret

 

Meld dere på Klar-seminaret folkens. Det er åpent for alle som er engasjert i rusproblematikk

 

Mediklipp

 

Litt fra saker Klar har engasjert seg i.

 

Lær deg å lytte

 

Noen gode ord og ta med seg for dagen! Hentet fra Klar nr. 9 og Klars femårs jubileumsbok. Temaet er holdninger

 

Rusmisbruk kan ikke medisineres bort

 

Artikkelen ble skrevet for Rus&Avhengighet i 1999. For å tilpasse den dagens situasjon, har jeg gjort små endringer.

Medikamenter er blitt en "løsning" i behandlingen av rusavhengige. Gjennom egne og andres erfaringer - både som aktiv og tørrlagt alkoholiker, og fra kjente fakta - vil jeg advare mot en slik trend innen all rusbehandling!

 

VELKOMMEN TIL KLAR-SEMINARET 2.FEBRUAR 2012

 

2.FEBRUAR 2012
Tidspunkt: Åpner klokken 10.00 varer til kl. 17.00
Sted: Frivillighetenshus (gamle sykepleierskolen), Solbergveien 14, 4615 Kristiansand.
Seminaret er gratis, men påmelding nødvendig. oddmund@klar.as

 

For barnas skyld

 

Etter å ha tryglet mediene om ikke å kåre årets juleøl,akevikk, konjakk og vin, fikk jeg en gledelig beskjed: Stavanger Aftenblad omtaler ikke alkohol positivt i respekt for de skadevikrninger rusmiddelet fører til.

 

Barn og tilgang på alkohol

 

Barneombudet får ikke bekymringsmeldinger om at voksne gir barn alkohol. Er det ikke en melding god nok at 10 mindreårige havner på akuttmottaket i Drammen i løpet av èn måned, med dødelig høy promille?

 

”Ny verdighet” for de stemmeløse

 

Den 2.12.2010 ble vedtektene til den nye organisasjonen, ”Ny verdighet”, godkjent og det ble valgt styre og styreleder til organisasjonen, som har som formål å påvirke til ”likeverd, verdighet og synliggjøring av de stemmeløse”.

 

Skal vi fortsette med å servere barn alkohol?

 

Tidlig alkoholdebut, fører til økt fare for avhengighet. I dag kan vi med loven i hånd servere mindreårige barn alkohol, i slike mengder at det på sikt er skadelig.

”Jeg blir mobbet av foreldre og storesøsken fordi jeg ikke vil drikke alkohol til julemiddagen”, skrev en 15 år gammel jente fra Trøndelag i en mail til meg for tre år siden. Dette førte til mitt første krav om forbud mot å gi egne og andres mindreårige barn alkohol.

 

Hvor nødvendig er alkohol?

 

I Mandal søkte for noe år siden en frisørsalong om skjenkeløyve, og begrunnet søknaden med at de ville tilby kundene litt kos mens de ventet, en lovlig vare. En prest i Lofoten søkte løyve for skjenking til påskedagsmorgen. Begrunnelse: Bibelen anbefalte alkoholholdig vin denne dagen, og den religiøse opplevelsen kjentes sterkere etter å ha drukket et glass. På Østlandet mente en møbelforretning at det ville være naturlig for kundene å nippe til et glass vin mens de prøvesatt møblene, og søkte dermed om skjenkeløyve. I tillegg har flere kinoer søkt om rett til å selge alkohol. Og nå søker Sol Nodeland om skjenkeløyve til sitt fotogalleri i Kristiansand, argumentert ut fra økonomiske behov. Og ut fra uttalelser fra politikere, vil hun sannsynligvis få det.

 

Rusmisbruk kan ikke medisineres bort

 

Denne artikkelen sto på i fagmagasinet Rus&Avhengighet nr.6 i 1998. Det er med tristhet jeg konstaterer at det er Peter Ege m/likesinnede som har vunnet frem. Det er fremdeles behov for den samme argumentasjonen mot legemiddelutdeling av rusmidler til rusavhengige som behandling.

Den danske sosialoverlegen Peter Ege misjonerer sterkt for bruk av medikamenter i behandlingen av rusavhengighet. Han tar feil. Gjennom egne erfaringer – både som aktiv og tørrlagt alko-holiker og fra kjente fakta – vil jeg advare mot en slik trend innen all rusbehandling.

 

Hvilket forhold har du til alkohol?

 

Sjekk denne lista og se om du finner faresignaler på at du er avhengig av alkohol

 

Når følelser er sykdom

 

Vi sykeliggjør normalfølelsene og vi utvider medisinbegrepet til å gjelde det som før ble sett på som gatenarkotika. Vil kommende generasjoner bli sykelig medisinavhengige?

 

Spørsmål om realisme

 

Stoltenbergutvalgets innstilling tar for seg narkotikaproblematikken, noe som gjøres helt klar i overskriftene til innstillingen. Her snakkes det kun om behandling av folk med narkotikaproblemer. De med alkoholproblemer holdes utenfor.

 

For godt til å være sant

 

Når noe synes være for godt til å være sant, så er det som regel det. Dette er en godt læresetning, og Stoltenbergutvalgets innstilling er for god til at den blir gjennomført

 
Nyhetsarkiv

Takk til

Kristiansand Kommune


Bør det åpnes for mer bruk av tvang i behandlingen av rusavhengige?


Ja
Nei
Vet ikke

Se resultat

 


© KLAR  | Dronningensgt 75. 4608 Kristiansand  |  Kontonummer er 31262412604

Utviklet av Netlab
Oppdateres med eRedaktør